НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

С 13,5 млн. лв. финансиране от ОП НОИР се създава център за компетентност „Квазар“

С финансиране от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2010 г.  четири университета и три института на БАН създават първия в България и Европа Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска "Квазар" (Quasar). Центърът ще се занимава с предотвратяване и контрол на критични ситуации по въздух, вода и суша, ограничаване на киберпрестъпленията. Сред основните направления в дейността на проекта са и квантовата комуникация, интелигентните системи за сигурност и управлението на риска.

Висшите технологии ще бъдат използвани не само за националната сигурност, но и за индустрията, каза директорът на института по роботика при БАН акад. Чавдар Руменин по време на пресконференцията за представяне на проекта. За първи път държавата организира и дава възможност на учените, на изследователите да се дадат едни достойни средства - 13,5 милиона лева, за да може да се постигнат тези резултати, които са адекватни на научните изследвания. Целта е с тези средства да се оборудват с най-съвременна апаратура повече от 20 лаборатории на всички партньори по проекта, да се проведат едни авангардни изследвания в областта на квантовата комуникация, на приложната роботика, на сензориката и чрез тези технологии да можем да посрещнем предизвикателствата на тероризма, на природните бедствия и на други събития, свързани с критичната инфраструктура.

Дейността на центъра ще обедини авангардната тематика квантова комуникация, сензорика и управлението на риска чрез интелигентни системи за сигурност. Очаква се чрез експертизата на учените от осем водещи български университета и научни организации да бъде изграден обединен лабораторен комплекс от три интегрирани симулационни центъра на територията на София, Варна и Велико Търново. Допълнително звено към тях ще има и в гр. Габрово.

Центърът ще бъде оборудван с апаратура на стойност около 13 млн. лева. Това ще позволи през следващите поне 10 години да се провеждат висококачествени научни изследвания, да се разработват нови продукти и прототипи, в това число изкуствен интелект, роботи и предаване на информация по нетрадиционни канали, които да се използват при бедствени ситуации – тероризъм, атомни или ядрени аварии, земетресения и др.

Целта на научния екип ще бъде да създаде софтуер и роботизирани платформи, които да се използват в критична инфраструктура по вода, въздух и суша. Ако например възникне авария в АЕЦ или друго производствено предприятие и се получи изтичане на радиация или опасни вещества, чрез роботизираните платформи на Квазар и на база специален софтуер ще може да се установи фактическата обстановка на мястото на аварията. Това ще е необходимо в случаите, когато човешка намеса на място е невъзможна.

За гарантиране сигурността предаваната информация до съответните длъжностни лица ще се криптира. Освен това роботизираната платформа ще определя и предава чрез интелигентен софтуер и друга информация, като например нива на радиацията, рискове за населението и т.н.

Различните системи на Квазар ще могат да се прилагат във всякакви бедствени, критични или високо-рискови ситуации, вкл. земетресение, пожар, наводнения, защита на границата, тероризъм и др. Освен при бедствия, роботизираните платформи ще се използват и за защита на обществени места, като молове, площади, мостове, виадукти, язовири и т.н.

Официален гост на събитието бе и министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов, който заяви: "Времето в което живеем и организацията на Европейския съюз налагат все по- висок стандарт и необходимост от високи технологии, които да гарантират защита на информацията и иновации в сферата на сигурността". На представянето на проекта присъстваха и зам.-министърът на отбраната генерал-лейтенант Атанас Запрянов, зам.-областният управител на София г-н Николай Борисов, ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" професор Анастас Герджиков, генерали, дипломати, представители на представители на ЕК и Управляващия орган на ОП НОИР.

В научния проект участват: Институтът по роботика към БАН (водеща организация), Институтът по металознание съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" – гр. Варна, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Националният военен университет “Васил Левски” - гр. Велико Търново, Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – гр. Варна, Софийският университет, Техническият университет в гр. Габрово и Сдружение „Съвременни летателни технологии“.

Проект BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) се финансира по Приоритетна ос 1 „"Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  Срокът за изпълнение на проекта е 01.06.2023 г.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре