Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Уважаеми бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), информираме Ви, че в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) постъпи писмо от Европейската комисия (ЕК), в което ни уведомяват, че в съответствие с чл. 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 всички операции, свързани с приключването на помощта, са извършени.

В тази връзка за начална дата на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателни документи, свързани с получената безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, трябва да се съхраняват и да бъдат на разположение в съответствие с чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, се счита датата 09.08.2018 г.

Тригодишният период се прекъсва единствено при случай на съдебно производство или надлежно мотивирано искане от ЕК.

 

 

           

 

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“