НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

В ЗАЛА АРЕНА СЛИВНИЦА БЕ ПРОВЕДЕН ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 "ТВОЯТ ЧАС"

На 06 октомври 2018 г. в зала Арена Сливница, гр. Сливница Регионално управление на образованието София-регион проведе заключителен информационен ден по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (“Твоят час“).

Г-жа Росица Иванова - началник на Регионалното управление на образованието София-регион и регионален координатор по проект „Твоят час“, официално откри заключителния информационен ден.

Домакинът на събитието – г-н Васил Стоилков, кмет на Община Сливница, приветства присъстващите и изрази надежда, че и в бъдеще ще се организират съвместни изяви. 

На събитието присъстваха директори и педагогически специалисти от областта, ученици, представители на Община Сливница, представители на медии, експерти от РУО София-регион и общественици.

Г-жа Полина Димитрова, експерт мониторинг и контрол на дейностите на училищата по проект „Твоят час“, предостави информация за броя на включилите се в проекта училища, оповести резултатите и постигнатите цели за периода 2016/2018 година.

90% от училищата в Софийска област са се включили в проекта от неговото стартиране, като има минимална разлика в броя на учениците, ангажирани през първата учебна година и през втората.

Към настоящия момент в дейностите по проект „Твоят час“ участват 13 672 ученици от 85 училища от Софийска област. От тях 6 са начални, 41 - основни, 15 - средни училища, 3 са профилирани гимназии, 17 - професионалните гимназии и 3 училища са със статут обединени.

Чрез групите за преодоляване на обучителните затруднения се работи за отстраняване на пропуските в знанията на учениците, а чрез групите по интереси се повишава мотивацията им да останат в училище и да се развиват като личности, благодарение на интересите и способностите им.

Общият брой сформирани групи за преодоляване на обучителни затруднения за цялата Софийска област са 445 с включени 4014 ученици. Подобрили резултатите си в обучението, са 2629 ученици, което представлява 65 % от всички включени  в групите.

Най-голям брой групи за преодоляване на обучителни затруднения през целия период на проекта са сформирани в Обединено училище „Неофит Рилски“, гр. Самоков – 25, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ихтиман - 18, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд – 17 групи, 15 групи са сформирали в ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге и СУ „Иван Вазов“, гр. Своге.

Най-голям брой групи по интереси са сформирани в СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе -29 групи, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ботевград – 28 и др.

Основната цел на проекта - да повиши потенциала на учениците за успешно завършване на средното образование чрез допълване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, в голяма степен е осъществена.Това е бавен процес, който освен време, изисква съпричастност едновременно и от страна на учителите, и от страна на учениците, но с помощта на двете основни звена, заложени в проект „Твоят час“ - групи за преодоляване на обучителни затруднения и групи по интереси, общият резултат е удовлетворяващ.

Информационният ден продължи с концерт на ученици от групи по интереси от училища от Софийска област, които пяха, танцуваха, рецитираха и проявиха театралното си майсторство. Концертът засити душите и сърцата на публиката. Изявиха се ученици от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец, СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище, СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Сливница, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица, ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Ботевград, ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Челопеч, НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин. Информационният ден завърши с тържествено награждаване. Госпожа Росица Иванова, началник на РУО София регион, лично връчи на всеки участник предметна награда и грамота.

Във видеото - https://youtu.be/kDSjSJ9qFDw, създадено специално за заключителния информационен ден, на въпроса „Какво е най-ценното и най-полезното на проект „Твоят час“? отговориха, като споделиха своите наблюдения, Мадлена Камбурова, старши експерт по ОСО в РУО София-регион, Георги Панев – доскорошен директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Самоков, сега – старши експерт по ОСО в Регионалното управление, Весислава Панджерова – директор на Основното училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Челопеч, Павлинка Ценова – директор на Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“, гр. Пирдоп и Евгения Иванова – директор на Основно училище „Васил Левски“, гр. Ботевград.

Снимки

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре