НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВКЛЮЧИ СЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН“

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия отправя покана към европейските граждани да се включат във фотоконкурса „Европа в моя регион“, за да се покажат проекти от цяла Европа, финансирани от ЕС.

Всяка фотография, която представя проект, финансиран от ЕС на територията на държава — членка на Европейския съюз, или на една от държавите кандидатки или потенциални кандидатки, е допустима за участие.

Как да участвам

Открийте проекти, финансирани от ЕС, снимайте, подберете най-добрите си кадри и ги изпратете!

Направете две снимки: първата да изобразява проекта, а втората да показва информационната табела за финансирането от ЕС. Проявете творчество! Качете и двете снимки на платформата.

30-те печеливши снимки ще бъдат събрани в изложба, която ще пътува из цяла Европа!

Конкурсът е отворен за участие до 23:59 ч. на 31 август 2018 г.

С правилата на фотоконкурса може да се запознаете ТУК.

Желаещите могат да се включат във фотоконкурса „Европа в моя регион“, като качат материалите си ТУК.

 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре