НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кирил Гератлиев ще открие семинар за Регионалните научни центрове в гр. Пловдив на 14 март

Изпълнителният директор на ИА ОПНОИР Кирил Гератлиев ще открие семинара за Регионалните научни центрове, който ще се проведе в гр. Пловдив на 14 март от 9.30 ч. в Гранд хотел Пловдив. Събитието е част от поредицата срещи със заинтересованите страни, организирани от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (УО на ОПНОИР) във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В семинара ще участват и заместник главният директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката Калин Маринов и представители на ЕК.

Бюджетът на процедурата е 100 млн. лв., осигурени от приоритетна ос 1 на програмата "Научни изследвания и технологично развитие". Схемата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

Семинари за регионалните научни центрове ще се проведат и в Бургас и Варна. На 15 март събитието в Бургас ще стартира в 13.00 в Бургаски свободен университет, ет.2, зала 208, а на 16 март във Варна от 9.30 ч. в Икономически университет - Варна, Академична сграда, ет. 1, ЗАЛА 1.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре