НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Продължават регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията ще участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

След проведеното събитие в гр. Русе остават още 5 регионални срещи, които ще се проведат при следния график:

 

Дата

Час

Място

Домакин

6 март

13:30 ч.

Плевен

Медицински университет, корпус ТЕЛЕЦ, зала „Амброаз Паре“

7 март

13:30 ч.

Благоевград

Зала „22 септември“ на Общинска администрация

14 март

10:00 ч.

Пловдив

Зала „Пловдив“, Гранд хотел Пловдив

15 март

13:00 ч.

Бургас

Бургаски свободен университет, зала 208

16 март

10:00 ч.

Варна

Икономически университет

Програмите за събитията в Плевен на 06.03.2018 г. и в Благоевград на 07.03.2018 г. са приложени по-долу.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре