НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Предстоящите през 2018 г. процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат представени на Годишното информационно събитие

 Годишното информационно събитие на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  ще се проведе на 5 декември 2017 г., вторник, от 10.30 ч. в София хотел Балкан, зала „Сердика“.

В рамките на форума ще бъдат представени информация за изпълнението на програмата, ключови проекти като „Твоят час - Фаза 1“ и „Студентски практики - Фаза 1“, както и предстоящите процедури, които ще бъдат отворени през 2018 г. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре