НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

В София стартира инициативата Общ Ден на Европейския социален фонд.

Събитието планирано за 12 май 2017 г. се провежда едновременно в шест града на страната - София, Пловдив, Русе, Видин, Бургас и Варна. Инициативата е посветена на отбелязването на три значими годишнини - 60 години от създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейския социален фонд (ЕСФ), 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от създаване на мрежата от ОИЦ в България. В рамките на събитието ще бъдат представени успешни проекти на трите програми, съфинансирани от Европейския Социален Фонд – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Добро управление“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Снимки

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре