Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

На 5 април 2017 г., сряда, зала „Витоша“ в хотел Маринела в гр. София,  Управляващият орган на ОП НОИР организира информационен ден за представители на МИГ/МИРГ и консултантски организации за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ и оказване на съдействие при подготовката на стратегии по подхода ВОМР, подкрепени от повече от един фонд.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) утвърди изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден могат да потвърдят участието си на [email protected]

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“