Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

INVITATION TO PARTICIPATE IN A CENTRALISED COMPETITIVE PROCEDURE FOR SELECTION OF EXTERNAL EVALUATORS IN THE AREA OF SCIENTIFIC RESEARCH

Pursuant to Article 14 (1) and (8) of Council of Ministers’ Decree No 162/2016, laying down detailed rules for grant award under the programmes co-financed by the European Structural and Investment Funds in the programming period 2014-2020, the Central Coordination Unit under the administration of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria invites all interested persons to participate in the second centralised competitive procedure for selection of external evaluators for grant award procedures.

Deadline for submission of applications: 18 April 2017

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“