НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПРИЛОЖНАТА НАУКА

Парите по приоритетна ос 1 на ОП НОИР ще подкрепят само приложно ориентирани научни изследвания, подчерта министърът на образованието и науката проф. Денков на среща с научната общност в БАН.

Той припомни, че фундаменталните научни изследвания могат да бъдат подкрепяни с пари по европейската програма „Хоризонт 2020“ или със средства от националния Фонд „Научни изследвания“.

Насоките за кандидатстване по процедурите за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност няма да бъдат променяни. Крайният срок за подаване на проектните предложения чрез ИСУН 2020 остава 19.00 ч. на 28 февруари 2017 г., стана ясно на срещата в БАН. „Поредно забавяне би довело до загуба на средства по оперативната програма“, категоричен беше министърът.

110 милиона лева от ОП НОИР са планирани за инвестиции в развитие на регионални научни центрове. „В момента 80-85 на сто от  финансирането за наука и от научния капацитет са концентрирани в столицата“, отбеляза министър Денков. По предстоящата процедура ще могат да кандидатстват не само висшите училища, които се намират извън София, а и регионалните центрове на БАН и филиалите на столичните университети в страната.

До средата на март ще бъде публикуван за обществено обсъждане проекта на новата Национална стратегия за развитие на научните изследвания. Това е едно от предварителните условия което България е поела да изпълни пред ЕК, във връзка с ОП НОИР. Документът трябва да бъде приет от новия парламент максимално бързо, за да отпадне риска от спиране на европейското финансиране за ОП НОИР, обобщи министърът. 

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре