НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Стартира набирането на предложения за наградите RegioStars 2017

Наградите RegioStars идентифицират добри практики в областта на регионалното развитие и популяризират оригинални и иновативни проекти.

„Образование и обучение“ е една от петте категории на наградите RegioStars 2017, за които може да кандидатствате през 2017 г.

Предложените проекти ще се оценяват от независимо жури. Церемонията за наградите RegioStars ще се проведе на 10 октомври, по време на Европейската седмица на регионите и градовете 2017.

Ако считате, че вашият проект заслужава да бъде награден и популяризиран – представете го!

Подробна информация за кандидатстване за наградите RegioStars 2017 може да намерите  ТУК.  

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре