НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО! Удължава се срокът за подаване на проекти за научните центрове с един месец.

Удължава се срокът за подаване на проектни предложения по процедурите за центровете по върхови постижения и центровете по компетентност по Приоритетна Ос 1 на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ до 28 февруари 2017 г. Това решение на Управляващия орган на програмата е взето на основата на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, който предвижда възможност за удължаване на срока в случай че три дни преди изтичане на крайния срок няма постъпили проектни предложения. Днес, към 19:00 часа – три дена преди крайния срок за подаване на документи (23 януари, 19:00 часа) в информационната система ИСУН 2020 няма постъпили проекти.

Това решение на Управляващия орган е взето след разговор с министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева при отчитане на искането от страна на няколко научни организации за допълнително време за подготовка на проектите. С оглед на писмото на вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев беше уточнено, че всички поправки на технически грешки са оповестени по съответния ред на сайта на програмата и в системата ИСУН 2020. Двамата вицепремиери и техните екипи са в постоянен контакт за осигуряване на нормалното довършване на процедурата.

Очакванията на МОН са за подаване на максимално голям брой проекти, които в конкуренция да доведат до създаването на силни нови научни центрове.

Вицепремиерът Кунева, която е в Брюксел за представяне на напредъка по оперативната програма, отново подчерта, че не е коректно спрямо учените на България темата да се използва спекулативно за предизборни цели.  

Информация относно решенията на Ръководителя на УО на ОП НОИР можете да намерите тук и тук:

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре