НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Годишно публично събитие на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 5 декември 2016 г., понеделник, от 10.00 ч. в София хотел Балкан, зала „Средец“, ще се проведе годишното публично събитие за представяне на напредъка на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  В рамките на събитието ще бъдат представени ключови за програмата проекти като „Твоят час - Фаза 1“, „Ученически практики – Фаза 1“, „Студентски практики - Фаза 1“ и „Студентски стипендии – Фаза 1“, както и предстоящите процедури, които ще стартират през 2017 г. 

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре