НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

НАД 28 000 СТУДЕНТИ СА ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-Фаза 1“

Над 28 000 студенти са се регистрирали за участие в проект „Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Бюджетът е 37 млн. лв., дейностите обхващат 48 висши училища и се очаква да се включат над 40 хиляди студенти. 

За по-малко от два месеца от старта броят на студентите, които провеждат практика надвишава три хиляди. Над 2900 работодателски организации са заявили желание да обучават студенти в реална работна среда. Ръководителят на проекта Соня Кръстанова  разясни, че в рамките на 240 часа студентите ще прилагат на практика наученото в университета и ще усвояват знания и умения в реална работна среда. За проведената практика ще получат стипендия в размер на 480 лева. Замeстник-министърът на образованието и науката Красимир Киряков определи проекта като един от ключовите, финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, за засилване на връзката между образование и практика.

« назад

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре