Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Днес 19.05.2016 г. на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейския съюз, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“.

В срок до 17.30 ч. на 30.05.2016 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: [email protected] 

След изтичане на посочения срок, постъпилите предложения и становища няма да се разглеждат!

Бихме искали да обърнем внимание, че Вашите бележки, трябва да са свързани само с посочения проект на Насоки за кандидатстване.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от допълнително разясняване на текстове, е възможно да се отправят след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“