НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Международна конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“

На 8 април 2016 г., Министерство на образованието и науката (МОН) -  Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъде домакин на Международната конференция „Нашето общо бъдеще  - Our future together“.

Събитието е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.) и ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева.

Конференцията, ще се проведе в Национална художествена галерия - филиал „Двореца“ и в нея ще вземат участие представители на висшето ръководство на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Посланикът на Норвегия в България – Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на Програмата, представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по Програмата, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение.

Конференцията ще представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще постави на обсъждане възникнали при изпълнението на програмата въпроси и ще завърши с кратка артистична програма, изнесена от младежи от финансираните проекти. 

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре