Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

проф. Николай Денков представи резултатите по проект „Студентски практики“ в Бургас

Среща между студенти, представители на академичните среди и работодатели се проведе на 12 май 2015 г. в Бургас. Основната цел на срещата беше публичното представяне на резултатите от дейността на висшите училища в града по проект "Студентски практики".

Форума уважиха с участието си проф. Николай Денков - зам.-министър на образованието и науката и Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалната политика. Заедно те представиха в аванс бъдещите планове на двете институции за подобряване на връзката между висшето образование и пазара на труда, за осигуряване на допълнителни възможности за подобряване на знанията и уменията на специалистите с висше образование чрез инструментите на Европейските инвестиционни и структурни фондове.

"Бургас е добре известен като пример за това как се подхожда към възможностите за европейско финансиране. Нямам съмнение, че бихте се справили успешно като лаборатория, която произвежда добър опит", каза зам.-министър Денков. Той прие поканата на Община Бургас и Министерство на образованието ще организира в морския град на 2 и 3 юни детайлно представяне на възможностите за кандидатстване по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Срещата днес е част от Дните на Европа, организирани от Областен информационен център и Община Бургас.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“