Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Проекти на индикативни годишни работни програми по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/ 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) публикува за предварително обсъждане проектите на индикативни годишни работни програми на ОП НОИР за 2014 г. и 2015 г.

Бележки и коментари по проектите могат да бъдат изпращани на електронна поща [email protected], не по-късно от 15 октомври 2014 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“