Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Лист за проверка на документи по схема „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Във връзка с подготовката на договорите по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и за улесняване на комплектоването на документите, предлагаме на вниманието на предложените за финансиране кандидати лист за проверка.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“