Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по НПВУ

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 02.12.2022 г. включително.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“