Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължава се срокът за регистрация за участие в Регионалната среща „От наука към иновации“

До 25 ноември 2022 г. всеки желаещ да вземе участие в Регионалната среща „От наука към иновации“ ще може да направи своята регистрация на този линк.

Събитието ще се проведе на 29 ноември 2022 г. в Старозагорски минерални бани в хотел „Калиста“.

Регионалната среща се организира от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 и е насочена към Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК), финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса от Югоизточния район за планиране. Целта е да се стимулират контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга.

Срещата ще бъде открита с обща сесия, на която ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области на ИСИС: "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии", "Мехатроника и чисти технологии", и "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии". През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и общините от региона ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“