Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Тържествено връчване на договорите за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

На 29 март 2012 г., четвъртък, от 10 часа, в зала “Сердика” на „Шератон София хотел Балкан”, министър Сергей Игнатов ще връчи договорите на 12-те висши училища, с одобрени за финансиране проекти по трета фаза на операция„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Тази операция, на стойност 8 милиона лева, се финансира в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта й е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Висшите училища в цялата страна имаха възможността да кандидатстват на конкурентен принцип със свои проекти на стойност до 800 000 лева. Предвидено е в рамките на един проект, работата на всеки от докторантите или младите учени да бъде финансирана с 20 000 лева от Европейския социален фонд.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“