Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ организира ден на отворените врати в лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

На 30 май 2022 г. в сградата на ИИКТ-БАН,  ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 2, отвори врати за посетители Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ, изградена по проект „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ“, финансиран със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В нея ученици и граждани имаха възможност да се запознаят с различни техники за изграждане на триизмерни модели на съществуващи обекти, 3D моделиране и виртуална реалност. Младите учени разказаха за дейността на лабораторията , както и правиха демонстрации.

Повече за проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ 

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“