Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Одобрен е Наръчник за управление на ОП НОИР, вариант 5, версия 4

На 30 май 2022 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, вариант 5, версия 4.

Промените отразяват актуализираната органиграма на организационната структура на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „За агенцията“, раздел „Структура и управление“. Поради идентифицирана в практиката необходимост от прецизирането им, в Наръчника са изменени или допълнени и част от процедурите, прилагани от Управляващия орган, както и свързаните с тях приложения. 

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, версия 4 е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Процедури“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“