Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Нова функционалност на ИСУН 2020

Уважаеми бенефициенти,

Информираме ви, че от 01.04.2022 г. е налична нова функционалност на ИСУН 2020 за извършване на промени и изменения на сключените договори от бенефициента чрез модул „Версии на договора“.

Новата версия на ИСУН 2020 предоставя възможност на бенефициентите за подготовка и изпращане на електронно искане за изменение/промяна на формуляра на договора за предоставяне на БФП.

Чрез новата услуга всички бенефициенти могат да инициират исканите промени като създадат сами нова версия на своя договор директно в модула за електронно отчитане, на база на актуалната му версия и да я изпратят към Управляващия орган (УО).

Ако се установи непълнота на данните, УО има възможност да върне структурираното искане до бенефициента и той може да нанесе необходимите корекции директно в него и отново да го изпрати.

Повече информация за тази нова функционалност може да откриете в актуализираното ръководство за отчитане на проекти, публикувано тук.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“