Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Първа копка на новата сграда на Софийския университет по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)

На 23 март 2022 г. започна изграждането на сградата на Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ –(Clean&Circle). Заместник-министърът на образованието и науката акад. Константин Хаджииванов, ректорът на СУ "Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и координаторът на проекта проф. Яна Топалова направиха първа копка на новия научноизследователски комплекс.

Проектът е на стойност над 23,6 млн. лв. и се финансира по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. От тях за строително-монтажни работи на Центъра за компетентност са над 3.6 млн. лв.

Новият научен комплекс се намира на територията на университетски кампус кв. Лозенец на СУ "Св. Климент Охридски“. Предвижда се сградата да бъде изградена като Living lab - изследователска лаборатория с възможности за екологични подобрения - зелен покрив, специализирани помещения за моделни пилотни инсталации за създаване на иновативни технологии за пречистване на води и оползотворяване на отпадъци, предлагане на технологични решения за пречиствателни станции, биоремедиационни технологии, биологичен контрол на технологии за производство на енергия. В непосредствена близост ще бъдат построени сградите на още два центъра - Център за върхови постижения УНИТе и Център за върхови постижения „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), финансирани също по ОПНОИР.

По проекта Clean&Circle, който трябва да завърши в края на 2023 г., си партнират Софийският университет, Университетът по строителство, архитектура и геодезия, Лесотехническият университет, Университетът "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас, Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН, Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН и Фондация „Клийнтех България“.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“