Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Представители на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК посетиха Центърa за компетентност КВАЗАР

Г-жа София Алвес, директор на дирекция в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, както и други представители на Европейската комисия, заместник-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева и Ръководителят на Управляващия орган на ОПНОИР проф. дхн Георги Вайсилов посетиха на 23 март 2022 г. Института по роботика на Българската академия на науките и разгледаха Център за компетентност „Квантови комуникации и интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ – КВАЗАР, изграден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Присъстващите бяха запознати с дейността на Центъра, възможностите на лабораторния комплекс, както и с дейности, в които Центърът участва, във връзка с изграждането на квантовата комуникационна инфраструктура в България.

Центърът за компетентност „Квазар“ обединява 8 организации - 3 института на Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена организация. Проектът е на стойност 13,5 млн. лв. и се финансира по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие" на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Към настоящия момент в изградените 15 високотехнологични лаборатории в Центъра работят 70 изследователи.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“