Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ОПНОИР дава възможност на украински учени и изследователи да се включат в научноизследователските дейности на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ започва кампания за популяризиране на възможностите, които Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 предоставя за семействата от Украйна, решили да се установят в страната ни.

В подкрепа на усилията, полагани от България, за интегриране на бягащите от войната украински семейства, проектите, изпълнявани по приоритетна ос 1 на ОПНОИР, предоставят възможност на украински учени и изследователи да се включат в научноизследователските дейности на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

Условията за изпълнение на програмата дават възможност за назначаване на тези специалисти на основен трудов договор с различна продължителност на установеното работно време или по друг подходящ начин, както и предоставят необходимото за това финансиране. По този начин ще бъдат подпомогнати украинските семейства с възможности да се издържат и продължат професионалната си дейност, а техният научен потенциал, знания и международни контакти ще допринесат за популяризиране на дейността на центровете и подобряване на тяхната научна дейност.

Информация за свободните работни позиции в центровете ще бъде публикувана и регулярно актуализирана на страницата на Управляващия орган на ОПНОИР и ще бъде споделена на Единния портал за хора, засегнати от войната в Украйна.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“