Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Презентации от информационната кампания

На вниманието на желаещите да кандидатстват по схеми

  • BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”;
  • BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;
  • BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”,

публикуваме презентациите от информационната кампания.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“