2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Инициативата "Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" продължава с информационна кампания в Софийското метро

Изпълнителна агенция "Програма за образование" продължава представянето на участници в различни проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", с информационна кампания в Софийското метро. Над 80 визитки в 90 метровлакчета представят учени, изследователи, ментори, преподаватели, студенти и ученици, които участват в проекти по Оперативната програма. Към всяка визитка има интересен факт, свързан с областта, в която работи участникът. 24 пана, разположени в 22 метростанции, запознават с отделни проекти.

Пътуването с лицата на ОПНОИР ще продължи до 12 декември 2021 г.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“