Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Представяне на доклада с резултатите и препоръките на Съвместния изследователски център за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани от ЕФРР чрез ОПНОИР

Представяне на доклада с резултатите и препоръките на Съвместния изследователски център за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“