Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ могат да бъдат предоставени от заинтересованите лица на електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в краен срок до 05.09.2022 г. включително.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“